НА ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ 2 МИНУТЫ ДУХОВНЫХ РАЗМЫШЛЕНИЙ #101.

Поделитесь статьёй или подпишитесь на обновления:

Любить врага. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Матф.5:43-45). И вновь Христос поднимает планку духовности по сравнению с Ветхим Заветом от ненависти до любви. Если есть, что сложное в христианстве — это любовь к врагам. Когда тебя унизили, нанесли глубокую душевную рану, а может быть и не только душевную — это естество порождает волну обиды, презрения, гнева, ненависти к обидчику и это форма защиты человека. Если кто-то представляет опасность для моего здоровья, моего имиджа, моей семьи, я буду защищаться и первая реакция есть гнев, который стимулирует к защите то ли психологической то ли к физической. А Христос не отвергает необходимость защищать себя, близких и родных, но звено ненависти меняет на любовь. Три шага, три действия, которые и есть искренняя любовь к врагу. Первое, — желайте добра врагам, желайте прийти к Богу и покаяться и это лучшее, что может произойти с вашим врагом. Второе — делайте добро и вы просто шокируете ваших врагов. И наконец, молитва за тех, кто обижает. Молитва меняет нашего врага, обращая его сердце к Богу и к нам. Молитва меняет и наше сердце, очищая от обиды, приближает к Богу и наполняет великой любовью даже к врагам. Как Бог дает солнце и дождь всем людям, так и мы дарим любовь, заботу и молитву всем без исключения. Бог словно переламывает нашу греховную природу, переплавляет ее с мстительности и злобы на любовь. Бесконечные потоки любви идут с небес от Божьей чистой, совершенной любви, проходят через распятого Христа, прощающего своих палачей и входят в наше сердце. Любовь сильнее танков и автоматов, экономики, дипломатии, хитрости и лжи, потому что Бог есть любовь.

НА ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ 2 ХВИЛИНИ ДУХОВНИХ РОЗДУМІВ #101. Любіть ворога. «Ви чули, що сказано: Люби свого ближнього, і ненавидь свого ворога. А Я вам кажу: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю Своєму над злими й над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних» (Матв.5:43-45). І знову Христос піднімає планку духовності в порівнянні зі Старим Заповітом від ненависті до любові. Якщо є, що складне в християнстві — це любов до ворогів. Коли тебе принизили, завдали глибоку душевну рану, а може бути і не тільки душевну — це єство породжує хвилю образи, зневаги, гніву, ненависті до кривдника і це форма захисту людини. Якщо хтось становить небезпеку для мого здоров’я, мого іміджу, моєї сім’ї, я буду захищатися і перша реакція є гнів, який стимулює до захисту чи психологічного чи фізичного. А Христос не відкидає необхідність захищати себе, близьких і рідних, але ланка ненависті змінює на любов. Три кроки, три дії, які і є щира любов до ворога. Перше, — бажайте добра ворогам, бажайте прийти до Бога і покаятися і це найкраще, що може статися з вашим ворогом. Друге — робіть добро і ви просто шокуєте ваших ворогів. І нарешті, молитва за тих, хто кривдить. Молитва змінює нашого ворога, звертаючи його серце до Бога і до вас. Молитва змінює і наше серце, очищаючи від образи, наближає до Бога і наповнює великою любов’ю навіть до ворогів. Як Бог дає сонце і дощ усім людям, так і ми даруємо любов, турботу і молитву всім без винятку. Бог ніби переломлює нашу гріховну природу, переплавляє її з мстивості і злоби на любов. Нескінченні потоки любові йдуть з небес від Божої чистої, досконалої любові, проходять через розп’ятого Христа, Який прощає своїх катів і ця любов вливаэться в наше серце. Любов сильніше танків і автоматів, економіки, дипломатії, хитрості і брехні, тому що Бог є любов.

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *