НА ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ 2 МИНУТЫ ДУХОВНЫХ РАЗМЫШЛЕНИЙ #104.

Поделитесь статьёй или подпишитесь на обновления:

Тайная молитва. «И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Матф.6:5,6). Лицемерие фарисеев дошло до того, что даже в молитве они выставляют себя, даже разговор с Всевышним является поводом самопрославления. Останавливаясь прямо на улице, возвышая свой голос в синагогах, артистично и выразительно, хорошо поставленным, они молились одним глазком поглядывая на реакцию людей. И если находились наивные зрители, восхищающиеся особой набожностью напыщенных гордецов, эти фарисеи испытывали вершину блаженства. Поскольку их молитвы были направлены только на получение очередной порции восхищения от людей, они уже получали свою награду. И как им, во время молитвы, не было никакого дела до Бога, так и Богу нет никакого до них дела когда они таким образом молятся. Сам Христос многократно молился громко, прилюдно, поэтому совет закрыть за собой дверь во время молитвы не следует воспринимать буквально. Спаситель учит, что, во-первых, у христиан и такой жанр, такая форма молитвы должна быть, которая так и называется, — уединенная молитва, иначе бы христиане молились только во время походов на работу или в магазины. Обращение к Богу требует неспешного, глубокого, собранного, исповедального разговора и чтобы никто не мешал этой максимальной концентрации духа, лучше убрать все внешние раздражители и погрузиться в бесконечный океан Божьей любви, святости и мудрости, который пребывает в тайне, но открывается всем, неспешно в него молитвой входящим. Закрыть дверь — это закрыть глаза, закрыть свой ум от вихря суеты. И Он обязательно скажет, где мы ошибались, где согрешили, где не увидели Его руку поддержки. И тогда сердце в молитве наполняется великой радостью просто от того, что среди миллиардов людей Бог тебя знает, любит, ведет и поддерживает, только с Ним нужно почаще разговаривать не забывая плотно закрыть двери.

НА ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ 2 ХВИЛИНИ ДУХОВНИХ РОЗДУМІВ #104. Таємна молитва. «А як молитеся, то не будьте, як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. Поправді кажу вам: вони мають уже нагороду свою! А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері, і помолися Отцеві своєму, що в таїні; а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно» (Матв.6:5,6). Лицемірство фарисеїв дійшло до того, що навіть в молитві вони виставляють себе, навіть розмова з Всевишнім є приводом самопрославлення. Зупиняючись прямо на вулиці, або приходячи до синагоги, артистично і виразно, добре поставленим голосом, вони молилися одним очком дивлячись на реакцію людей. І якщо знаходилися наївні глядачі, які захоплювалися особливою побожністю пихатих зверхників, ці фарисеї відчували вершину блаженства. Оскільки їх молитви були спрямовані тільки на отримання чергової порції захоплення від людей, вони вже отримували свою нагороду. І як їм, під час молитви, не було ніякого діла до Бога, так і Богу немає ніякого до них діла коли вони таким чином моляться. Сам Христос багаторазово молився голосно, прилюдно, тому рада закрити за собою двері під час молитви не слід сприймати буквально. Спаситель навчає, що, по-перше, у християн і такий жанр, така форма молитви повинна бути, яка так і називається, — молитва на одинці, інакше б християни молилися тільки під час походів на роботу або дорогою до магазину. Звернення до Бога вимагає неспішної, глибокої, зібраної, сповідальної розмови і щоб ніхто не заважав цій максимальній концентрації духу, краще прибрати всі зовнішні подразники і зануритися в нескінченний океан Божої любові, святості і мудрості, який перебуває в таємниці, але відкривається всім, хто неспішно в нього входить молитвою. Закрити двері — це закрити очі, закрити свій розум від вихору суєти. І Він обов’язково скаже, де ми помилялися, де згрішили, де не побачили Його руку підтримки. І тоді серце в молитві наповнюється великою радістю просто від того, що серед мільярдів людей Бог тебе знає, любить, веде і підтримує, тільки з Ним потрібно частіше розмовляти не забуваючи щільно закрити двері.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *