НА ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ 2 МИНУТЫ ДУХОВНЫХ РАЗМЫШЛЕНИЙ #28

Поделитесь статьёй или подпишитесь на обновления:

Каин и Авель ч.3. На Божий вопрос, — где Авель? Каин отвечает: «… не знаю; разве я сторож брату моему?» (Быт.4:9). Сторожу обычно доверяют охранять и сам сторож ответственен перед тем, кто ему доверяет. Бог на израильтян в Ветхом Завете смотрел, как на народ, а народ это ответственность друг за друга. В Новом Завете Божий народ уже не по национальности, но по вере во Христа. Когда брату плохо я ответственен, чтобы его утешить, когда сестра страдает, я ответственен, чтобы сказать ей слова утешения, когда я вижу согрешающего я ответственен, чтобы с любовью указать путь выхода из греха. Мы ответственны друг за друга в семье, в церкви, в стране, потому что мы все, как известно, в одной лодке. А ненависть, вражда, месть и убийство происходят тогда, когда человека, уподобляясь Каину, снимает с себя ответственность за ближнего. Там где любовь — там ответственность. Нелюбовь — это безответственность. Да, я сторож моему брату.

НА ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ 2 ХВИЛИНИ ДУХОВНИХ РОЗДУМІВ # 28
Каїн та Авіль ч.3
На Боже питання, — де Авель? Каїн відповідає: «…Чи я сторож брата свого?» (Бут.4:9). Сторожу зазвичай довіряють охороняти і сам сторож відповідальний перед тим, хто йому довіряє. Бог на ізраїльтян в Старому Завіті дивився, як на народ, а народ це коли ми один за одного відповідаємо. У Новому Завіті ми продовжуємо бути народом вже не за національністю, але через віру у Христа. Коли братові погано я відповідальний, щоб його втішити, коли сестра страждає, я відповідальний, щоб сказати їй слова розради, коли я бачу, що хтось грішить я відповідальний, щоб з любов’ю вказати шлях виходу з гріха. Ми відповідальні один за одного в сім’ї, в церкві, в країні, тому що ми всі, як відомо, в одному човні. А ненависть, ворожнеча, помста і вбивство відбуваються тоді, коли людина, уподібнюючись Каїну, знімає з себе відповідальність за ближнього. Там де любов — там відповідальність. Нелюбов — це безвідповідальність. Так, я сторож мого брата.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *