НА ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ 2 МИНУТЫ ДУХОВНЫХ РАЗМЫШЛЕНИЙ #60

Поделитесь статьёй или подпишитесь на обновления:

О методах удержания власти. Человек приходящий к власти не ради народа, не ради людей, а ради выгоды, использует эту власть сугубо для утверждения собственной значимости, славы и достижения своих темных, эгоистичных целей. Добравшийся до власти готов ради нее на преступления, потому что для такого человека власть это вся его сущность, вся его жизнь. Убери власть и человек останется один на один со своей жалкой и пустой сущностью. Поэтому люди вкусившие пьянящее наслаждение власти уже добровольно от нее не отказываются используя два проверенных веками метода. Первый — это реки, потоки лжи успешно заполняющие сознание доверчивых граждан. «Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему» (Матф.2:7,8). Второй метод — убийства всех, кто может представлять угрозу власти, что собственно сделал Ирод убив младенцев. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов» (Матф.2:16). И невдомек власти которая врет и убивает, что за каждое лживое слово, за каждую каплю пролитой крови придется давать отчет перед Богом. На Божьем суде каждый обманутый человек будет свидетельствовать против обманщика, и каждый убитый будет укором проливающему кровь ради сохранения власти.
Посмотрите внимательно на историю человечества и на современную геополитику и вы убедитесь, что, со времен Ирода, абсолютно ничего не изменилось, вот только ложь и способы убийства стали более изысканными.НА ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ 2 ХВИЛИНИ ДУХОВНИХ РОЗДУМІВ #60 Ірод та влада. Про методи утримання влади. Людина яка приходить до влади не заради народу, не заради людей, а заради вигоди, використовує цю владу суто для утвердження власної значущості, слави і досягнення своїх темних, егоїстичних цілей. Той хто дістався до влади готовий заради неї на злочини, тому що для такої людини влада це вся його сутність, все його життя. Прибери влада і людина залишиться на одинці зі своєю жалюгідною і порожній сутністю. Тому ті, хто скуштували п’янку насолоду влади вже добровільно від неї не відмовляються використовуючи дві перевірених століттями методи. Перша — це потоки, річки брехні які успішно заповнюють свідомість довірливих громадян. «Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців, і докладно випитував їх про час, коли з’явилась зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи: Ідіть, і пильно розвідайтеся про Дитятко; а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти й поклонитись Йому» (Матв.2:7,8). Друга метода — вбивства всіх, хто може представляти загрозу владі, що власне зробив Ірод вбивши немовлят. «Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже, і послав повбивати в Віфлеємі й по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше, за часом, що його в мудреців він був випитав» (Матв.2:16). І невтямки тим, хто бреше і вбиває, що за кожне брехливе слово, за кожну краплю пролитої крові доведеться давати звіт перед Богом. На Божому суді кожен ошуканий чоловік буде свідчити проти обманщика, і кожний забитий буде докором тому, хто пролив кров заради збереження влади.
Подивіться уважно на історію людства і на сучасну геополітику і ви переконаєтеся, що, з часів Ірода, абсолютно нічого не змінилося, ось тільки брехня і способи вбивства стали більш вишуканими.

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *