РАНКОВІ КОРОТЕНЬКІ ДУХОВНІ РОЗДУМИ#24 (с переводом на русский язык)

Поделитесь статьёй или подпишитесь на обновления:

«І сталося, коли фараон відпустив був той народ, то Бог не повів їх дорогою землі филистимської, хоч була близька вона. Бо Бог сказав: Щоб не пожалкував той народ, коли він побачить війну, і не вернувся до Єгипту. І повів Бог той народ окружною дорогою пустині…» (Вих.13:17,18). Люди шукають короткі дороги. Бог спрямовує людей на довгі дороги, які допомагають рухатися тільки вперед і не повертатися до безбожного життя. Мета коротких людських доріг — уникнути втоми тіла. Мета довгих Божих доріг – привести людину до спасіння. Ось чому довга дорога Бога, навіть коли ми знемагаємо та падаємо від втоми, краще ніж людська дорога легка і зручна, але, яка приводить нас до глухого куту. На Божій дорозі дорожні знаки заповідей Божих, на людських, лише один знак: «Я так хочу». Коли ідеш довгою Божою дорогою, не озирайся назад і не жалкуй, бо ліпше іти довго, з Богом, до спасіння, ніж коротко, без Бога, дорогою втрачених можливостей.

УТРЕННИЕ КРАТКИЕ ДУХОВНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ#24. «Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли Филистимской, потому что она близка; ибо сказал Бог: чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною к Чермному морю. И вышли сыны Израилевы вооруженные из земли Египетской» (Исх.13:17,18). Люди ищут короткие пути. Бог направляет людей на долгие дороги, которые помогают двигаться только вперед и не возвращаться к безбожной жизни. Цель коротких человеческих дорог — избежать усталости тела. Цель длинных Божьих дорог — привести человека к спасению. Вот почему длинная дорога Бога, даже когда мы изнемогаем и падаем от усталости, лучше  человеческих дорог, легких и удобных, но, которые приводит нас к тупика. На Божьей дороге дорожные знаки заповедей Божьих, на человеческих, только один знак: «Я так хочу». Когда идешь длинной Божьей дорогою, не оглядывайся назад и не жалей, ибо лучше идти долго, с Богом, ко спасению, чем коротко, без Бога, дорогой упущенных возможностей.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *