РАНКОВІ КОРОТЕНЬКІ ДУХОВНІ РОЗДУМИ#36 (с переводом на русский язык).

Поделитесь статьёй или подпишитесь на обновления:

 «…коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли руки його опускались, то перемагав Амалик. А руки Мойсеєві стали тяжкі. І взяли вони каменя, і поклали під ним. І сів він на ньому, а Аарон та Хур підтримували руки йому, один із цього боку, а один із того. І були його руки сталі аж до заходу сонця. І переміг Ісус Амалика й народ його вістрям меча» (Вих.17:11-13). П’ять принципів ефективної команди. 1. У всіх одна мета – перемогти проблему. Визначаємося з метою для всіх. 2. Кожен займається своєю частиною однієї справи задля перемоги. Визначаємося у кого який напрямок. 3. Хтось повинен молитися за успіх справи, бо немає успіху без Бога. Хто молиться? 4. Коли молитва припиняється ворог наступає. Ставимо постійну молитовну варту. 5. Довго в молитві важко триматися, бо руки обважніли. Хто буде підтримувати руки підняті до неба? Хто підтримує мої руки і кому підтримую я? Висновок. Хочеш успіху? Знайди людей, яких об’єднає одна мета. Допоможи кожному знайти його частину справи. Організуй молитву так, щоби один одному підтримували руки. І пам’ятай, перемога від Бога, коли ми робимо з Ним Його справу.

УТРЕННИЕ КРАТКИЕ ДУХОВНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ#36 «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик; но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча» (Исх.17:11-13). Пять принципов эффективной команды. 1. У всех одна цель – победить проблему. Определяемся с целью для всех. 2. Каждый занимается своей частью одного дела ради победы. Определяемся у кого какое направление. 3. Кто-то должен молиться за успех дела, потому что нет успеха без Бога. Кто молится? 4. Когда молитва прекращается враг наступает. Ставим постоянную молитвенную стражу. 5. Долго в молитве трудно держаться, потому что руки отяжелели. Кто будет поддерживать руки, поднятые к небу? Кто поддерживает мои руки и кому поддерживаю я? Вывод. Хочешь успеха? Найди людей, которых объединит одна цель. Помоги каждому найти его часть дела. Организуй молитву так, чтобы друг другу поддерживали руки. И помни, победа от Бога, когда мы делаем с Ним Его дело.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *